De postduif als topsporter

door Dr. Hans–Peter Brockamp

De postduif als topsporter

De postduif als topsporter
De prestatiegerichte duiventeelt vraagt meer dan alleen maar een optimale verzorging. De duivenmelker die topprestaties van zijn dieren verwacht, draagt er zelf de verantwoordelijkheid voor dat de noodzakelijke voorwaarden voor het prestatievermogen van zijn duiven worden gerealiseerd. Daartoe behoort niet alleen een perfecte hygiëne het hele jaar door, maar ook de bereidheid om zich voldoende met zijn dieren bezig te houden.

Vorm wint het van klasse
Uiteraard is de klasseduif een voorwaarde voor topprestaties. Maar wat kenmerkt de klasseduif? Het is zijn genetisch potentieel om topprestaties te kunnen leveren. De duivenmelker moet echter in staat zijn om zijn duiven deze genetisch bepaalde prestatiegrens tijdens de wedstrijden te laten bereiken. Alleen dan zal hij uiteindelijk de winnaar zijn, want: vorm wint het van klasse!

Gezondheid
Een met behulp van medicijnen bereikte, kunstmatige vorm is slechts van korte duur. Bij de echte vorm, de topvorm, gaat het om veel meer dan de gezondheid alleen. Gezondheid is evenwel een absolute voorwaarde. De duurzame vorm (conditie) die wij nodig hebben, ontstaat op licht ge-stuurde, volkomen natuurlijke wijze door regelmatige, intensieve training.

Altijd up-to-date
Om aan de verhoogde trainingseisen te kunnen voldoen, is – zoals over-al in de moderne topsport – een professionele aanvulling van de voeding onontbeerlijk. Deze moet specifiek op de prestatie-eisen aan, en stofwisseling van de moderne postduif gericht zijn en de nieuwste voedingswetenschappelijke inzichten integreren. Veel voedingssupplementen voor postduiven houden onvoldoende rekening met deze kennis. De stofwisseling van de dieren moet onnodig werken om de overtollige stoffen weer uit het lichaam te verwijderen. Dit is voor-al voor de lever erg belastend en verhindert een optimaal prestatievermogen. Onze producten daarentegen worden regelmatig aan een officiële controle onderworpen en continu up-to-date gehouden.

Stilstand is achteruitgang
Op basis van onze ervaringen uit de laatste jaren hebben wij ook dit jaar de verzorgingsplannen weer licht aangepast.
Hoe succesvol wij met ons systeem zijn, blijkt onder andere ook uit de publicaties en reclameteksten van onze concurrenten, die ons dikwijls letterlijk kopiëren.

Naast het vorig jaar geintroduceerde „Gamma“ hebben wij met ons nieuwe product „Black Cell“ een geconcentreerd vitamine B complex ontwikkeld die aan de hoogste eisen van prestatieverbetering voldoet. Dit toont aan dat wij er aan blijven werken om altijd een neuslengte voorsprong te houden.

Vertrouw daarom op onze vakkennis en volg ons systeem. Specifiek op de stofwisseling van de duif afgestemd, uniek in zijn samenstelling en altijd up-to-date!

 

Ga terug