Zwiększenie sprawności za pomocą Probac

przez Dr. Hans–Peter Brockamp

Zwiększenie sprawności za pomocą Probac

Badania z zakresu medycyny sportowej przeprowadzane na sportowcach wyczynowych wykazały, że regularne spożywanie probiotyków zwiększa sprawność, a zwłaszcza wytrzymałość. Probiotyki są więc obecnie nieodzownym uzupełnieniem pożywienia, zwłaszcza u sportowców wyczynowych takich jak kolarze, uczestnicy biegów maratońskich lub triatlonowcy. Również w hodowli koni i psów sportowych oraz w nowoczesnym rolnictwie stosuje się bakterie probiotyczne w celu zwiększenia wykorzystania pożywienia oraz podwyższenia wytrzymałości.

Zwiększenie sprawności u gołębi pocztowych
Transport do miejsca wypuszczenia wiąże się z niebezpieczeństwem infekcji. Szczególnie jednak sam lot konkursowy jest dla gołębi pocztowych sytuacją bardzo stresującą, podczas której zgodnie z wcześniejszymi opisami zniszczona zostaje naturalna fl ora jelitowa. Jest to najbardziej widoczne po odchodach po locie. Często odchody normalizują się dopiero po 24-48 godzinach. Dzięki zastosowaniu preparatu Probac czas regeneracji po locie znacznie się skraca. W ten sposób pozostaje wystarczająca ilość czasu, aby w porę uzupełnić rezerwy energii. Uzupełniające się preparaty zapewniają gołębiom naturalną i stabilną formę szczytową i zapobiegają utracie masy z tygodnia na tydzień przez gołębie. Ma to decydujące znaczenie dla uzyskania przewagi fi zycznej.

Stosowanie antybiotyków
Stosowanie antybiotyków zasadniczo należy ograniczyć do minimum, ponieważ antybiotyki o szerokim spektrum oraz leki chemiczne mają niekorzystne działanie uboczne – niszczą również zdrową fl orę jelitową. Dlatego po kuracjach antybiotykowych i zastosowaniu innych leków chemicznych zaleca się stosowanie preparatu Probac 1000 przez 3-5 dni, aby odbudować zniszczoną fl orę jelitową, i aby gołębie miały znów dostęp do podstawowych substancji odżywczych.

Wróć